Bijstand in het kader van homologatie van systemen

Elk informatiesysteem dat EU, NAVO, of Belgisch (volgens de wet van 11 december 1998) geclassificeerde informatie verwerkt  moet een formele goedkeuring krijgen van de SAA (Security Accreditation Authority) vooraleer deze gegevens verwerkt kunnen worden. Vertrekkend vanuit een operationeel concept en een risicostudie om te eindigen met de volledige implementatie van de beveiligingsmaatregelen en gebruikersinstructie, kan dit proces op het eerste gezicht complex lijken. Ons team kan u helpen bij deze analyse, evenals bij het opstellen van de nodige documenten en u zo kostbare tijd laten besparen.

Contact us

If you have any questions or want to hire our services, do so using the attached form, and we will contact you shortly. Thank you